Podpníky

Popis vlastností podpníkov u ponúkaných ovocných stromčekov:

Životnosť, mrazuodolnosť a vzrast ovocného stromčeka ovplyvňuje správne zvolený podpník a odroda, nie nadmorská výška a miesto ovocné škôlky v ktorej bol stromček vypestovaný. Podpník vyberajte predovšetkým podľa typu pôdy vo Vašej lokalite.

Podpníky jabloní pre zákrsky

M9 – slabo rastúce podnož, malý koreňový systém, plytko koreniace, stredne odolná mrazu, podnož vhodná pre tvar zákrsek , najrozšírenejší podnož slabého rastu u nás. Stromy vyžadujú podpěru.Odrůdy na tejto podnoži čoskoro plodí a dosahujú najvyššie výnosy.

J-TE-E   slabe rastúce podnož s lepším koreňovým systémom než M9, vyžaduje oporu, čoskoro ide do plodnosti. Vhodná pre tvar zákrsek.

J-TE-H s Labe rastúcou podnož s lepším koreňovým systémom a lepším rastom než M9, vyžaduje oporu, čoskoro ide do plodnosti. (kríženec 9x Anízové slovenskej). Vhodný predovšetkým pre tvar zákrsek.

M26 – stredne bujne rastúce, dobre kotviace v pôde, vhodná do ľahkých a nezamokřených pôd, podnož vhodná pre zákrsek a štvrťkmene . Je mrazuvzdorná.

P 60 – pochádza z Poľska, slabo rastúce podnož, je odolná proti mrazu, náchylnosť na chrastavitosť, šarlach a múčnatke je nízka. Znáša piesčité pôdy, nemá rada pôdy ťažké a mokré. Vyžaduje oporu.Podnož vhodná pre zákrsek.

Podpníky jabloní pre štvrťkmene

M 26 -podnož vhodná pre zákrsek a štvrťkmene – pozri vyššie

M7 – stredne vzrastná podnož, veľmi dobre korenie, nevyžaduje podporu. Vhodná podnož do všetkých oblastí, spolu s podnožou MM106 podnož vhodná pre tvar polokmene a štvrťkmene

P14 – pochádza z Poľska, stredne rastúce podnož, rast o niečo bujnejší ako M26, stredne mrazuodolná, znáša aj horšie pôdne podmienky, ovocie lepšie vyfarbuje. Náchylnosť na chrastavitosť nízká.Podnož vhodná pre tvat štvrťkmene a polokmene.

Podpníky jabloní pre polokmene

MM106 -stredne vzrastná podnož, bujne rastúce, veľký koreňový systém, odolná k mrazu, vhodná do kamenistých i vlhkých pôd, podnož vhodná pre polokmene a vysokokmene . Stromčeky čoskoro a dobre plodí.Vhodná aj do vlhkých pôd.

M7 – pozri vyššie

P14 – pozri vyššie

Podpníky jabloní pre vysokokmene

A2 –bujne rastúce , veľký koreňový systém, odolná k mrazu, bez zvláštnych nárokov na pôdne vlastnosti, podnož vhodná pre vysokokmene a polokmene.

 Antonovka (semenná podnož)  – veľmi bujne rastúce, veľký koreňový systém, odolná k mrazu, bez zvláštnych nárokov na pôdne vlastnosti, podnož vhodná pre polokmene a vysokokmene.

Jabloň lesná (pláne)  – veľmi bujne rastúce, veľký koreňový systém, odolná k mrazu, bez zvláštnych nárokov na pôdne vlastnosti, podnož vhodná pre polokmene a vysokokmene.

Jadernička – (semenná podnož)  bujne rastúce , veľký koreňový systém, odolná k mrazu, bez zvláštnych nárokov na pôdne vlastnosti, podnož vhodná pre vysokokmene a polokmene.

MM106 – pozri vyššie

Podpníky pre hrušky 

Kaukazská – hrušňový podpník, dobre rastie na pôdach hlinitých, suchých i piesočnatých. Veľmi dobre zrastá so všetkými odrodami hrušiek, plodnosť podľa odrody je v 3. až 4. roce.Podnož vhodná pre polokmene až vysokokmene.

Dula – podnož slabo rastúce s malým, rozložitým, plytko koreniacim koreňovým systémom, podnož vhodná pre zákrsky a štvrťkmene.

Podpníky pre marhule 

Myrobalán – slivková podnož pre marhule vhodná do ťažších alebo suchších pôd ale tiež do ľahších a kamenistých pôd. Univerzálny bujne vzrastná podnož vhodná pre tvar polokmene až vysokokmene.

St. Julien A – vegetatívne množenie slivka, vhodná do teplejších oblastí s dostatkom vlahy, sucho neznáša, oproti myrobalnu oslabuje rast stromu o 35 až 50%. Podnož vhodná pre štvrťkmene a polokmene.

Wagenheimova – slivková podnož pre marhule vhodná aj do ťažších pôd, typická je skorá plodnosť a zakrslý rast – až o 50% nižšie ako myrobalnu aj do vlhkých a kamenistých pôd, vhodná pre tvar zákrsek, štvrťkmene a štíhle vreteno.

Wadeswill – slivková podnož pre marhule a broskyne , vhodná pre tvar zákrsek, štvrťkmene

Wako – skorá plodnosť, vznikla zo semenáčov odrody Wagenheimova, až o 50% nižšia ktoré myrobalnu, nepodrastá – nevytvára odnože , vhodná do piesočnatých ílnatých pôd , vhodná pre štvrťkmene a zákrsek.

Marhuľový podpník   – základné podnož silného vzrastu, vhodná do piesčitých pôd a vyšších poloh.vhodný pre polokmene až vysokokmene.

Ringl. Zelená –  podnož do stredne ťažkých a ťažkých pôd oslabuje vzrásť až o 30%, vhodná pre čvrtkmen až polokmene.

Pumiselect   –  zakrpatená podnož až o 50% nižšieho vzrastu ako marhuľový podpník, vhodná do úrodných pôd, znáša aj suchšie stanovištia je tolerantná Šarca sliviek. Podnož vhodná pre tvar zákrsek

Pixi – veľmi zákrskov podnož vhodná predovšetkým pre pestovanie v malých záhradkách alebo intenzívnych sadoch pre zber bez rebríka. Vhodná je aj pre pestovanie malých stromčekov v nádobách a kvetináčoch. Odporúčaný tvar pre pestovanie – zákrsek.

Myro – 29 C  –  vegetatívne množenie podnož, je vhodná pre intenzívne formy pestovanie a nižšou tvary.Nenáročná na pôdne podmienky. Pôvodom je z Talianska, patrí medzi stredne vzrastlé podnože

Ishtar     –    podnož získaná krížením ( Prunus cerasifera x P. persica ) x P. salicina . Stromy sú menšie než na myrobalnu o 20 až 25% a netvoria koreňovej výmladky. Je vhodná skôr do suchších polôh . Podnož vhodná pre tvar štvrťkmene a polokmene.

Podpníky pre broskyne a nektárinky

B-VA-1  a 2   výber zo semenáčov, odolnosť voči mrazu je dobrá, má slabšie rast a výborný zdravotný stav.

B- S- B 1   typ broskyňový podpník silného vzrastu, znesie vyšší obsah vápna a je vhodný aj pre stredne ťažké pôdy

Mandžurská  – podpník slabšieho vzrastu s vysokou odolnosťou mrazu.Podnož vhodná pre zákrsek a štvrťkmene .

Broskyňový podpník – základné podnož, nie je vhodná do vápenatých pôd, rastie trochu silnejšie

Rakoniewická   – typ broskyňového semenáče, rastie silnejšie, odolná proti kadeřavosti.Vhodná pre tvar zákrsek až polokmene.

Rubira – je vhodná do pôd s vyšším obsahom vápnika. Oslabuje rast stromu o 20% a priaznivo ovplyvňuje veľkosť plodu.

Mont Clar – broskyňová podpník, znáša vápenitú pôdu (odrody naštepované na Montclar netrpia chlorózy). Podnož vhodná pre zákrsek a štvrťkmene.

Mandle – vhodná do suchších, ťažších pôd a do pôd s vyšším obsahom vápna.Podnož vytvára tvrdý koreňový systém bez vlášení. Stromčeky naštepenej na tejto podnoži rašia neskôr. Je vhodná pre tvar zákrsek a štvrťkmene.

GF 667  – kríženec broskyne a mandle, vydrží vyšší obsah vápna. Podnož vhodná pre tvar zákrsek a štvrťkmene.

Podpníky pre slivky

St. Julien A – vegetatívne množenie slivka, vhodná do teplejších oblastí s dostatkom vlahy, sucho neznáša, oproti myrobalnu oslabuje rast stromu o 35 až 50%. Podnož vhodná pre štvrťkmene a polokmene.

Myrobalán – je značne prispôsobivá k pôdnym podmienkam. Priaznive ovplyvňuje plodnost.Podnož vhodná pre tvar polokmene až vysokokmene

Wagenheimova – oproti myrobalnu oslabuje rast stromu o 30 – 50%, urýchli plodnosť a úrodu môžeme očakávať už 2 rok po výsadbe. Je veľmi vhodná do úrodných a vlhkých pôd.Podnož vhodná pre tvar zákrsek a štvrťkmene

Zelená ringloty – oslabuje rast o 30 -50% je vhodná pre ťažké a vlhké pôdy. Podnož pre tvar polokmene.

Pixi – veľmi zákrskov podnož vhodná predovšetkým pre pestovanie v malých záhradkách alebo intenzívnych sadoch pre zber bez rebríka. Vhodná je aj pre pestovanie malých stromčekov v nádobách a kvetináčoch. Odporúčaný tvar pre pestovanie – zákrsek.

Podpníky pre čerešne a višne

Colt – odrody na ňom naštěpované rastú slabo až stredne bujne. Odolnosť proti mrazu je dobrá. Stromy vstupujú čoskoro do plodnosti a táto je velká.Podnož vhodná pre tvary štvrťkmene, polokmene.

Ptáčnice (vtáčika ) – rastú bujne, sú vhodné pre čerešne pestované v klasických vyšších tvaroch. Podnož vhodná pre vysokokmenné.

Gisela 5 – stromčeky na tejto podnoži plodí už v 2.roce a rastú slabšie o 40 až 60% v závislosti na konkrétnej odrode. Táto podnož vyniká veľmi vysokou mrazuodolnosťou koreňového systému a je tolerantný k vírusovým chorobám. Podnož vhodná pre tvar zákrsek. Je vhodná aj pre pestovanie v kontajneroch.

Mahalebka – jej význam je pri pestovaní v suchších pôdach, kde odrody na nej pestované rastú slabšie o 30% a čoskoro rodí. Podnož vhodná pre tvar štvrťkmene a polokmene.