Podpora výchovného rezu

Výchova má rôzne etapy, a to aj pri ovocných stromoch. Okrem rezu je pri mladých stromoch veľmi významné tvarovanie, keď sa mení uhol, ktorý zviera mladý konár s kmeňom alebo hlavným konárom. Tieto opatrenia prispievajú k stabilite koruny a ovplyvňujú rast výhonkov. Vzpriamené výhonky rastú veľmi rýchlo, na vodorovných sa skôr tvoria kvety. Postavenie konárov sa dá meniť buď rozpieraním, vyväzovaním špagátom, betónovými závažiami alebo ohýbačmi konárov z hrubého drôtu.

 

Postup

Hlavné konáre mladých stromov rastú zväčšia vzpriamene. Vložte rozpery tak, aby ste ich od kmeňa odklonili do 60-stupňového uhla. Hlavný konár sa dostane do správnej polohy aj vyviazaním. Ak by mal byt uhol veľmi veľký, konár priviažte.

Rodivé konáre by mali rásť vodorovne. Dosiahnete to tým, že ich priviažete alebo zaťažíte malými závažiami. Závažia dobre vyvážte. Konár sa nesmie ohnúť k zemi, pretože vo vrcholovom bode by došlo k neželanému pučaniu.

 

 

 

Jabloň, udržiavací rez

Jabloň na vrchole rodivosti

Juvenilná fáza ovocného stromu je zavŕšená po 6-8 rokoch, podľa rýchlosti rastu. Výchovný rez môžete ukončiť vtedy, keď dosiahne koruna určitú stabilitu. Jabloň teraz vstupuje do fázy dospelosti a je na vrchole rodivosti, teda jej rast sa spomaľuje a násada plodov sa zväčšuje.

Postup

Odstránite všetky výhonky rastúce vzpriamene alebo dovnútra koruny.

Odrežte všetky vlky vyrastajúce z podpníka a kmeňa. Suché a choré výhonky zrežte a po zdravé drevo.

Kostrové konáre už neskracujte, len ich i na koncoch zoštíhlite”, teda odstráňte niektoré konkurenčné bočné výhonky.

Staršie rodivé výhonky, ktoré ovisajú k zemi, sa odvedú na vnútornejšie vodorovné konáre, rastúce smerom von.

V hustých korunách odstráňte staré, vyčerpané konáre rodivého dreva na stredniku. Postupne ich nahradia mladé, plocho rastúce bočné výhonky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabloň, rez rodivého dreva

Rez pre kvalitné a 

chutné plody

Pri starostlivosti o ovocné stromy a ich omladení je dôležitým krokom obnova rodivého dreva. Sú to všetky výhonky stromu, na ktorých sa vyvíjajú kvety. Vytvárajú sa na rodivých konároch vyrastajúcich buď zo stredníka, alebo z hlavných výhonkov. Krátke rodivé drevo vzniká aj priamo na všetkých kostrových konároch. Ak sa rodivé drevo neobnovuje, podiel kvalitatívne podpriemerných plodov sa ustavične zväčšuje.

Postup

Rodivé drevo sa pod ťarchou plodov oblúkovito skláňa k zemi. Prirodzeným hrubnutím konárov sa táto poloha zafixuje a nezmení sa, ani keď sa plody oberú. Na vrchole oblúka vyrastú silné výhonky. Odstrihnite ohnutý konár až po najsilnejší výhonok. Ostatné nové výhonky takisto odstráňte.

Ak sa na strome urodilo len málo plodov a rodivé konáre nie sú veľmi ohnuté, môžu sa ponechať, aby na budúci rok zarodili. Krátke rodivého drevo, vyrastajúce v praslenoch zo stredníka a z kostrových konárov, treba preriediť.