Ozdravenie starého stromu

Neorezaný, zanedbaný ovocný strom je typický prípad, keď treba pristúpiť k silnejšiemu zmladzovaciemu rezu, po ktorom zvyčajne nasleduje prudký rast nových výhonkov. Strom bude na rez reagovať miernejšie, ak ho zmladíte postupne v priebehu 2-3 rokov.

Postup

Odrežte suché a rakovinou napadnuté konáre. Odstráňte výmladky a vlky. Vyberte 3 až 4 silné konáre, ktoré môžu vytvoriť hlavné konáre. Mali by byť dobre rozložené a vyrastať z kmeňa približne v 60-stuphovom uhle.

Odstráňte ostatné konáre vyzerajúce ako hlavné, napríklad kolmo rastúce výhonky konkurujúce stredníku. Hlavné konáre a stredník skráťte o jednu tretinu až k mladšiemu rozkonáreniu smerujúcemu von. Prerieďte aj bočné konáre odvedením na mladšie výhonky. Omlaďte rodivé drevo.

Keď sa na nasledujúcu jar vytvorí veľký počet regeneračných výhonkov, na konci leta ich prerieďte, aby boli od seba vzdialené okolo päťdesiat centimetrov. Plochejšie rastúce ponechajte a neskracujte ich, pretože sa na nich vytvoria kvetné púčiky.