Jabloň, výsadbový rez

Mnohé kultivary s rôznymi nárokmi

Miesto štepenia je asi desať-pätnásť centimetrov nad koreňovým balom. Kmeň je dlhý 80-180 cm, vyrastá z neho koruna minimálne so štyrmi výhonkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabloň, výchovný rez

Tvarovanie pyramídovitej koruny

Výchovný rez je pokračovaním výsadbového rezu. Podporuje sa ním rast bočných konárov a tým aj rodivého dreva. Všetky nie sú vyvinuté už v prvom roku, keď sa vykonáva výchovný rez, ale vyrastajú postupne.

Postup

Odstráňte konkurenčné výhonky vyrastajúce zo strednika a z hlavných konárov.

Vyberte na každom hlavnom konári 3 bočné. Mali by byť rovnomerne rozložené a rásť šikmo hore do rôznych smerov. Vzdialenosť najvnútornejšieho bočného konára od kmeňa by mala byť 60-80 cm

Dlhé vzpriamene rastúce výhonky úplne odstráňte. Krátke výhonky, ktoré vytvárajú rodivé drevo, ponechajte.

Vyviažte prípadné ďalšie dlhé výhonky (1 2 na každom hlavnom konári), aby sa vytvorilo rodivé drevo. Aj tieto výhonky by mali byf vzdialené minimálne 60 cm od stredovej osi.

Na stredníku môžete takto vytvoriť až tri dobre rozložené rodivé konáre.

Skráťte prírastok hlavných konárov približne o jednu tretinu, aby boli v miazgovej rovnováhe. Stredník odrežte tak, aby bol o čosi vyššie ako hlavné konáre. Bočné konáre skracujte len vtedy, ak sa nepodriaďujú hlavným konárom.